Σχετικά με εμάς

Η SK INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής  που ιδρύθηκε το 2016. Η εταιρεία καλύπτει ένα αρκετά διευρυμένο πελατολόγιο στην εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικού λογισμικού (ERP, CRM). Συμβάλει καθημερινά στις απαιτήσεις των πελατών της να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ψηφιακές προκλήσεις παρέχοντας τους  με συνέπεια υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υπηρεσιών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η SK IT Solutions καλύπτει ένα μεγάλο εύρος παροχής υπηρεσιών όπως:

  • Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης & σχεδιασμού συστημάτων μηχανογράφησης
  • Μελέτη και ανάλυση αναγκών με σκοπό την επένδυση σε κατάλληλο και αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Εμπόριο και εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και εξοπλισμού δικτύων.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (VoIP).
  • Υποστήριξη βάση συμβολαίων συντήρησης.
  • Σχεδιασμό, κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων (Internet hosting services, e-shop).